เริ่มนับ 29 ก.ค.2553ภ.จว.นครพนม
สภ.เมืองนครพนม
สภ.ธาตุพนม
สภ.เรณูนคร
สภ.บ้านแพง
สภ.ท่าอุเทน
สภ.ปลาปาก
สภ.โพนสวรรค์
สภ.นาหว้า
สภ.ศรีสงคราม
สภ.นาทม
สภ.วังยาง
สภ.บ้านกลาง
สภ.กุตาไก้
สภ.หนองฮี
สภ.หนองบ่อ
สภ.พระซอง
สภ.หลักศิลา
สภ.นาแก
สภ.นาโดน
พ.ต.ท.มานะ ดรเถื่อน สว.สส.สภ.วังยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554
พ.ต.ท.ประสาน จงตระการสมบัติ รอง ผกก.สส.สภ.วังยาง
รรท.ผกก.สภ.วังยาง ร่วมงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
พ.ต.ท.ประสาน จงตระการสมบัติ รอง ผกก.สส.สภ.วังยาง
รรท.ผกก.สภ.วังยาง ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจเพื่อระดม
กวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
พ.ต.ท.มานะ ดรเถื่อน สว.สส.สภ.วังยาง นำทีมฟุตบอล
ข้าราชการตำรวจ สภ.วังยาง ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
กับทีมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2553
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 4

 
กฎ ก.ตร.

ค้นหาชื่อตำรวจในสังกัด ภ.4


 ปรับปรุงครั้งล่าสุด
สถานีตำรวจภูธรวังยาง
130 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-7010 fax 0-4257-7010
e- mail address : [email protected]hotmail.com
ออกแบบและดูแลเว็บ โดย ส.ต.อ.มนูญ อุปสรรค์